Ansam Kültür Derneği

Dernek, genç sanatçıların, tasarımcıların, kent planlamacılarının ve sanata ilgi duyan diğer gençlerin kullanımına açık bir sanat platformu oluşturarak gençlerin yaratıcılık ve üretkenliklerini harekete geçirmek; Uluslararası Film, Fotoğraf, Kültür, Festivali ve ulusal – uluslararası her türlü sanatsal ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirmek, yerel yöneticileri, ulusal ve uluslararası finansörleri genç sanatçıların çalışmalarından haberdar ederek onların yenilikçi projelere olan desteğini kazanmak; sanata katılımı artırmak ve kültürel dışlanmayı ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler geliştirmek; kültürel alt yapının geliştirilmesine yönelik stratejiler üretmek; sınır ötesi iş birliği ve kültürler arası diyaloğu geliştirmek, güncel gelişmelere sanat yoluyla yaratıcı karşılıklar vermek ve kentsel, kültürel kalkınmaya katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Antakya, Kucakladığı Medeniyetlerin kattığı kültürel derinliğin yanı sıra hoşgörüsüyle de farklı bir görüntü çizmektedir. Tarihsel derinliğiyle Müslüman, Hıristiyan, Yahudi toplulukları ve tüm kadim uygarlıkların kesişme noktası olduğu bilinir. Burası Tarihin en önemli kavşaklarından Avrupa, Asya ve Afrika gibi süper kıtaların birbirine bağlandığı kilit bir nokta. Birlikte yaşanabilen bir medeniyet ve hoşgörü kentinde olmanın gururunu yaşıyoruz. Dünyanın en büyük mozaik müzesi, İlk Olimpiyatlar, ilk Hipodrom, ilk aydınlatılmış cadde, ilk kilisesi olan şehir artık kültür sanat festivalleriyle de anılacak.

2015 yılında kurulan Ansam Kültür Derneği, Fotofilm Sanat Merkezinin deneyimli ekibiyle birlikte ortak projeler üretiyor. Antakya da düzenlediğimiz, Antakya Uluslararası Film FestivaliArtAntAkyA  International Contemporary Art Show ve Orontes Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali, de Fotofilm sanat merkezinin deneyimli ekibiyle birlikte sürdürüyoruz. Festivaller Kültür Turizm Bakanlığı, Sinema Genel müdürlüğü ve Yerel Belediyelerin katkılarıyla her geçen yıl zenginleşen içeriğiyle yolculuğunu sürdürüyor.