Antakya 9. Uluslararası Film Festivali

Ceyhan Kandemir

Prof. Dr. Ceyhan Kandemir; İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Radyo Televizyon Anabilim Dalı Başkanı’dır, aynı zamanda Deutsche Welle Akademi ile ortaklaşa yürütülen  Uluslararası Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Program Başkanlığı’nı yürütmektedir. 2005 yılından itibaren Almanya Hochschule Bonn Rhein Sieg, Viyana İletişim Fakültesi ve benzeri Fakültelerle işbirliği ve Yaz Akademileri gerçekleştirmiştir. Akademik çalışma alanları görsel işitsel tasarım, görüntü estetiği ve etiği, uluslararası televizyon yayıncılığı, dijital televizyon yayıncılığı, görsel işitsel yapım yönetim ve sorunsallarıdır. Çok sayıda müzik videosu; reklam filmi; belgesel film yönetmenliğinin ( İstanbul’da Azınlık İbadethaneleri; 2011 Viyana Erasmus Media Awards Mükemmeliyet Madalyası ) yanısıra; “Karla” isimli uzun metraj sinema filminin yönetmenliğini üstlenmiştir. Karla filmi 2020 yılında Uluslararası Antakya Film Festivali’nde En İyi Film Müziği Ödülü ve Seyirci Özel Ödüllerini almıştır; film ayrıca Galler ve Kolombiya’da üç ayrı Uluslararası Film Festivalinde resmi seçkiye kabul edilmiştir.
Prof. Dr. Kandemir; Almanca ve İngilizce bilmektedir. En önemlisi bir kız babasıdır.

Ceyhan Kandemir

Ceyhan Kandemir is Professor at Istanbul University, Radio Television and Cinema Department. At the same time, Prof. Dr. Kandemir holds the presidency of International Media Studies Master Programme ( Partners Deutsche Welle Academy&Hochschule Bonn Rhein Sieg ).  In 2005, he spent one semester as a visiting lecturer at Hochschule Bonn Rhein Sieg. Since 2005, Prof. Kandemir has carried out collaboration and Summer Academies with Germany Hochschule Bonn Rhein Sieg, Vienna Faculty of Communication and with the similar faculties. His academic studies fields are digital cinema, audio-visual design, aesthetics and ethics of image, international television broadcasting, digital television broadcasting, audio visual production and management and research questions of them. He had directed many music videos, commercials and documentary films. One of the documentary film of him “Minority places of worship in istanbul“ won Seal of Approval and Medall of Excellence in Austria Vienna (Erasmus Euro Media Awards 2011). He is also the director of the feature film “Karla”; this feauture film won two awards in International Antakya Film Festival ( Best Film Music Award and Special Audience Award ) ; and the film was selected in Galler, Colombia three International Film Festivals.
Prof. Dr. Kandemir can speak German and English fluently. But the most important thing is that he has a daughter.

Ayçe Abana

 

Prof. Dr. Özdemir Nutku’nun Sahne ve Sahne Uygulaması derslerinin sekiz yıl boyunca asistanlığını yaptı. Aynı zamanda Mimik-Doğaçlama ve Konuşma Sanatı Tekniği derslerini verdi. Goteborg Opera ve Tiyatro Okulu’nun davetlisi olarak İsveç’e gitti. Burada, okulun oyunculuk sistemini, tüm oyunculuk ve müzikal derslerine girerek takip ederken, çeşitli workshop uygulamaları yaptı. Pia Muchin ve Per Nordin’le çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl yüksek lisans derslerini bitirerek tez aşamasına geldi. ABD, Hartford Üniversitesi’nden gelen davet üzerine bu üniversiteye giderek Çağdaş Oyunculuk Teknikleri üzerine araştırmalar yaptı, Malcolm Morrison’la çalıştı. Bir sonraki sezon doktora ders aşamasını tamamlayarak ‘Çağdaş Müzikal Oyunculuğu Teknikleri ve Eğitim İçin Bir Model Önerisi’ başlıklı tez çalışmasına başladı. Pek çok kurumda ve özel tiyatroda tiyatro oyunları yönetmektedir. Oyunculuk ve Sahne performans çalışmaları yapmaktadır. Basılı Tiyatro oyunları vardır.

Çağdaş Oyunculuk Teknikleri, Müzikal Oyunculuğu ve Konuşma Sanatı Eğitimi dersleri vermektedir.

 

 

Ayce Abana

 

He graduated from İzmir Karşıyaka Gazi High School. She started at Dokuz Eylul University, Faculty of Fine Arts, Department of Music Sciences. A year later, she won the Performing and Visual Arts, Theater Major-Acting Department of the same Faculty and started her acting education. While the graduate student at Dokuz Eylul University Faculty of Arts, Department of Theater and Acting was entitled to qualify, academic work began for the Research Assistant by passing the exam successfully.

 

Dr. She assisted Özdemir Nutku’s Stage and Stage Practice classes for eight years. She also taught Mimic-Improvisation and Speech Techniques, she. She went to Sweden at the invitation of the Gothenburg Opera and Theater School. She gave trainings for the education system, all acting and musical lessons, and various workshops here. She started exploring youth with Pia Muchin and Per Nordin. In the same year, she finished her master’s courses and came to the thesis. Upon the invitation from the University of Hartford, USA, he attended this university in line with Contemporary Acting Techniques and worked with Malcolm Morrison. He completed his doctorate courses in one year and started to apply for the Thesis for Education with ‘Contemporary Music Techniques and a Model Suggestion’. She is directing private theater plays in many institutions and she. She is engaged in acting and stage performance studies. There are printed theater plays.

 

She teaches contemporary Acting Techniques, Musical Acting and Speech Education she.

Doç. Dr. Cengis Asiltürk

1968 yılında Adana’da doğdu. Barbaros İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Adana Anadolu Borsa Lisesi, Gazi Üniversitesi (İletişim Fakültesi Sinema-TV Bölümü) mezunu.

Yüksek lisansını, Sinemada Diyalektik Kurgu (Sinemada Kurgu) başlıklı teziyle Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. Sinemada Şiirsel Anlatım başlıklı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Doktor, Sinemada Yaratıcı Yönetmen adlı kitabıyla Doçent unvanı aldı. Yükseköğretimde Hikâyeleştirme Yoluyla Öğretme ve Öğrenme Kuramı (Theory of Teaching and Learning in Higer Education) adlı çalışmasıyla, Higher Education Academy (In recognition of attainment against the UK Professional Standards Framework for teaching and learning support in higher education) kapsamında taltif edildi. Yurtdışında çeşitli sinema okullarında konuk öğrenci statüsüyle bulundu. Kısa filmleri uluslararası ve ulusal (Ankara, Nürnberg, İran, Çekoslovakya, Amerika, Fransa vb.) festivallerde gösterildi ve ödüle değer bulundu.

TRT Ankara Televizyonu Drama Programları Müdürlüğünde (1998–2007) Yönetmen Yardımcısı (yönetmenler Cafer Özgül, Tülay Eratalay, Tomris Giritlioğlu, Ömer Kavur), Yapım Yardımcısı (yapımcılar Bünyamin Ersöz, Sinan Yaka, Mustafa Şen) olarak çalıştı. TRT adına yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği uzunlu kısalı otuzun üzerinde film yönetti. Ankara Üniversitesinde ve Gazi Üniversitesinde Türk Dili, Belgesel, Göstergebilim, Kurmaca Film Yönetimi dersler verdi. TRT1 Dramalar Koordinatörü görevini yaparken (2006), ailevi nedenlerle Kurum’dan istifa ederek, Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölüm Başkanı olarak Beykent Üniversitesi’ne geçti (2007). Sadri Alışık Kültür Merkezi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi gibi kurumlarda Yönetmenlik, İleri Senaryo, Kısa Film I-II, Göstergebilim/Semiyoloji dersleri verdi. Senaryo Doktorluğu kavramını Türk sinema ve televizyon sektörüne yerleşmesini sağlayarak; sayısız uluslararası ve ulusal düzeyde sinema filmi ve Televizyon dizisinin senaryo doktorluğunu yaptı.

İki dönem Sinema–TV Bölüm Başkanlığı ve Sinema–TV Anabilim Dalı Sinema-TV Anasanat Dalı Başkanlığı görevleri yaptığı Beykent Üniversitesi GSF Sinema–TV Bölümünde halen öğretim üyesidir.

 

Assoc. Dr. Cengis Asilturk

He was born in Adana in 1968. He graduated from Barbaros Primary School, Atatürk Secondary School, Adana Anatolian Stock Exchange High School, Gazi University (Communication Faculty Cinema-TV Department).

He completed his master’s degree at Gazi University Social Sciences Institute with his thesis titled Dialectical Fiction in Cinema (Fiction in Cinema). He received the title of Doctor from Ankara University Social Sciences Institute with his thesis titled Poetic Expression in Cinema, and Associate Professor with his book Creative Director in Cinema. He was awarded within the scope of Higher Education Academy (In recognition of attainment against the UK Professional Standards Framework for teaching and learning support in higher education) for his work titled Theory of Teaching and Learning in Higher Education. He was a guest student at various film schools abroad. His short films were screened in international and national (Ankara, Nuremberg, Iran, Czechoslovakia, America, France, etc.) festivals and were deemed worthy of awards.

He worked as Assistant Director (directors Cafer Özgül, Tülay Eratalay, Tomris Giritlioğlu, Ömer Kavur) and Assistant Production (producers Bünyamin Ersöz, Sinan Yaka, Mustafa Şen) at TRT Ankara Television Drama Programs Directorate (1998–2007). He directed more than thirty short films, which he directed, produced and scripted on behalf of TRT. He gave lectures on Turkish Language, Documentary, Semiotics, Fictional Film Management at Ankara University and Gazi University. While he was working as TRT1 Dramas Coordinator (2006), he resigned from the Institution due to family reasons and transferred to Beykent University as the Head of Cinema-TV Department of Fine Arts Faculty (2007). He taught Directing, Advanced Script, Short Film I-II, Semiology/Semiology at institutions such as Sadri Alışık Cultural Center and Yeni Yüzyıl University. By enabling the concept of Script Doctor to settle in the Turkish cinema and television industry; He worked as a script doctor for numerous international and national movies and TV series.

He is still a faculty member at the Department of Cinema-TV at Beykent University, where he served as the Head of the Cinema-TV Department for two terms and the Head of the Cinema-TV Department of the Cinema-TV Department.

Kristina Böhm

Kristina Böhm Berlin doğumlu. Viyana’da Tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.  Sinema filmi, tiyatro ve TV dizilerinde oyunculuk yapıyor.

2020 Genç bir kadının hüznü Rol: Anne: Lisbeth, Yönetmen: Anton Styger 2018- 2019 Provalar / performans Tiyatro Lysistrata, Tiyatro Bern Rol: Greisin / Seeherin, Yönetmen: Hans-Peter Incondi 2016-2017 Anton Chekhov’un “Martı” adlı oyununun provaları ve performansı Rol “Polina Andrejewna”, Yönetmen Michael Leykov 2017-2021 Artemis Schauspielschul ( yarı zamanlı) 2016 kısa filmi “Paul” – rol: Elfie Blum 2016 – 2017 provaları ve tiyatro (16 Haziran – 17 Haziran) “Tilly Erdmann” rolü: Tilly Erdmann “- 2015 – 2016 ileri eğitim Studiobühne Bern Gaby Rabe’de oyunculuk – 2015″ tehlikede ” SAT I – Rol: Mathilde Kramer – 2015: Atölye Oyunculuğu – Studiobühne – 201 5: Oyunculuk atölyesi – ARTEMIS – Münih – 2014: Oyunculuk atölyesi – Bavyera Film – Münih – – 1995: Der Bergdoktor – 4. Sezon: “Hayat boyu süren rüya” Rol: Gudrun Huber – 1987 – 1990 Hayvanlar için bir ev – ZDF Rol: Christine Dudek , – 1988: Aşk hikayeleri, ARD rolü: Alexandra – 1987: Aktenzeichen XY, ZDF – 1986: özel eğitim Studio Uhle Viyana, 3 yıllık tiyatro ve oyunculuk eğitimi

 

Kristina Bohm

 

Kristina Böhm was born in Berlin. She studied theater and acting in Vienna. She acts in movies, theater and TV series she.

 

2020 The sadness of a young woman Role: Mother: Lisbeth, Director: Anton Styger 2018- 2019 Rehearsals / performance Theater Lysistrata, Theater Bern Role: Greisin / Seeherin, Director: Hans-Peter Incondi 2016-2017 Anton Chekhov’s play “The Seagull” rehearsals and performance Role “Polina Andrejewna”, Director Michael Leykov 2017-2021 Artemis Schauspielschul ( part time) 2016 short film “Paul” – role: Elfie Blum 2016 – 2017 rehearsals and theater (16 June – 17 June) the role of “Tilly Erdmann” : Tilly Erdmann “- 2015 – 2016 further education Acting at Studiobühne Bern Gaby Rabe – 2015″ at stake ” SAT I – Role: Mathilde Kramer – 2015: Acting Workshop – Studiobühne – 201 5: Acting workshop – ARTEMIS – Munich – 2014: Acting workshop – Bavaria Film – Munich – – 1995: Der Bergdoktor – Season 4: “The dream of a lifetime” Role: Gudrun Huber – 1987 – 1990 A home for animals – ZDF Role: Christine Dudek , – 1988: Love stories, ARD role : Alexandra – 1987: Aktenzeichen XY, ZDF – 1986: special education Studio Uhl e Vienna, 3 years of theater and acting education

Mustafa Kara

Mustafa Kara Trabzon doğumlu, Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema bölümü mezunudur.

Bugüne kadar Kanlı Pınar, Villa, Dönüş, Tuzak, İlk Göz Ağrısı, Susuzluk, Öteki Oğul, Suç Dosyası, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Büyük Oyun ve Kolpaçino Bir Şehir Efsanesi gibi birçok sinema filminde yardımcı yönetmen olarak görev almıştır.

Mahya, Umut Adası, Kalandar Soğuğu ve Psişik isimli filmlerin yönetmenidir.  

Mustafa Kara

Mustafa Kara was born in Trabzon and graduated from Cumhuriyet University, Faculty of Communication, Department of Radio-TV and Cinema.

He has worked as an assistant director in many movies such as Bloody Pınar, Villa, Return, Trap, First Eye Pain, Thirst, Other Son, Crime File, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Büyük Oyun and Kolpaçino A Urban Legend.

He is the director of Mahya, Hope Island, Kalandar Cold and Psychic.

Özkan Binol

Sinema eleştirmeni, Gazeteci, Prodüktör ve Reklamcı

 

Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema Bölümü’nü ( 1988 ) okul birincisi olarak bitirdi. Yönetmen “Sinan Çetin “ ve “Başar Sabuncu” nun filmlerinde yardımcı yönetmen olarak çalıştı.

 

Reklamcılık kariyerine Manajans / J. Walter Thompson şirketinde başladı. Daha sonra McCann / Erickson ve Publics-Bold reklam ajanslarinda kariyerine devam etti. Sabah-ATV Grubu’nda 18 yıl boyunca reklamcılık kariyerine üst düzey yönetici olarak sürdürdü. Türkiye’de ses getiren, dünyada ödüller kazanan reklamlara imza attı. “The New York       Times“ Gazetesi’nin Türkiye lansmanını (2011 ) yaptı. Bu gazete için çekilen video dünyanın                   en iyi prodüksiyonları almanağına girdi.

 

Sinema eleştirmenliğine “Kadınca” Dergisi’nde (1991) başladı. Sabah İstanbul, Takvim, Yeni Asır ve Daily Sabah’ta devam etti. Eleştirilerinde bağımsız sanat filmlerine destek verdi. Nuri Bilge Ceylan’ın “Kış Uykusu” filmi için “Daily Sabah“ ta yazdığı eleştiri Amerika’daki “Off Screen” Dergisi’nde yayınlandı. Orhan Pamuk, Elif Şafak, Semih Kaplanoğlu, Natacha Atlas, Dhafer Youssef, İbrahim Maalouf, Atiq Rahimi gibi sanatçılarla üç yüze yakın  röportaj yaptı. Kiss FM ve Turkuvaz Radyo’da Film Müzikleri programları hazırladı. Halen Radyobir’de sanat programı yapıyor.

 

Hollywood’da düzenlenen “Asya Film Festivali”nde ( 2017 ) moderatör olarak görev alarak sinema kariyerini  uluslarası bir platforma taşıdı. Festivalin açılış gecesinde “Ayla” filminin ekibiyle sahneye çıkarak hem festivalin açılış konuşmasını yaptı hem de Q&A’yi yönetti. Festival boyunca 6 filme daha moderatörlük yaptı.

 

Kurduğu “Milou” ajansda reklamcılığa, Haliç Goldenhorn Uluslararası Film Festivali’nin Festival Direktörü olarak da sinemaya devam ediyor.

 

 

 

 

 

Ozkan Binol

 

Film critic, Journalist, Producer and Advertiser

He graduated from Dokuz Eylul Fine Arts Faculty, Cinema Department (1988) as the top student in the school. He worked as an assistant director in the films of the director “Sinan Çetin” and “Basar Sabuncu”.

He started his advertising career at Manajans / J. Walter Thompson. He then continued his career at McCann / Erickson and Publics-Bold advertising agencies. He continued his advertising career as a senior manager in Sabah-ATV Group for 18 years. He made commercials that made an impression in Turkey and won awards in the world. He made the Turkey launch of “The New York Times” Newspaper (2011). The video shot for this newspaper was included in the world’s best productions almanac.

He started his career as a cinema critic in “Kadinca” Magazine (1991). He continued in Sabah Istanbul, Calendar, Yeni Asır and Daily Sabah. He supported independent art films in his criticisms. The criticism written by Nuri Bilge Ceylan in “Daily Sabah” for the movie “Winter Sleep” was published in the “Off Screen” Magazine in the USA. He made nearly three hundred interviews with artists such as Orhan Pamuk, Elif Şafak, Semih Kaplanoğlu, Natacha Atlas, Dhafer Youssef, İbrahim Maalouf and Atiq Rahimi. He prepared Film Music programs for Kiss FM and Turkuvaz Radio. He is still doing an art program at Radyobir.

He took his cinema career to an international platform by serving as a moderator at the “Asian Film Festival” (2017) held in Hollywood. On the opening night of the festival, he took the stage with the crew of the movie “Ayla” and gave the opening speech of the festival and directed the Q&A. He moderated 6 more films during the festival.

He continues to advertise in the agency he founded, “Milou”, and continues to act as the Festival Director of the Goldenhorn International Film Festival of the Golden Horn.

Rıza Kıraç

1970 yılında İstanbul’da doğdu. Dokuz Eylül Üni. G.S.F. Sinema-Televizyon Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini Marmara Üni. G.S.F. Sinema-Televizyon Bölümü’nde devam etti ve aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1997’den başlayarak birçok dergi ve gazetede sinema eleştirisi ve edebiyat yazıları yazdı. Roman ve öykü kitaplarının yanı sıra sinema ve nehir söyleşi kitapları yayımladı.

İFSAK ve Altınbaş Üni. G.S.F. senaryo, sinema tarihi dersleri verdi.

Belgesel senaryoları, tanıtım ve reklam metni yazarlığı yaptığı. Alim Hoca (1998), Ömer Kavur’la Yola Çıkmak (2004) ve Peki Ya Londra! (2008) adlı belgesellerin yapım ve yönetmenliğini üstlendi.

Rıza Kıraç, 2009 yılında B Film Yapım şirketini kurdu. 2010 yılında Küçük Günahlar adlı uzun metraj sinema filminin senarist, yönetmen ve yapımcılığını gerçekleştirdi.

Erden Kıral’ın 2014’de yönettiği Gece adlı filmin senaryosunu Hasan Özkılıç’ın Zahit adlı romanından uyarladı.

 

Riza Kirac

He was born in 1970 in Istanbul. Dokuz Eylül University. G.S.F. He started his undergraduate education at the Department of Cinema-Television at Marmara University. G.S.F. He continued in the Cinema-Television Department and completed his master’s degree at the same university.

She wrote cinema criticism and literary articles in many magazines and newspapers starting from 1997. She has published novels and story books, as well as movies and river conversation books.

İFSAK and Altınbaş Uni. G.S.F. She taught screenplay and history of cinema.

She. She. Hodja Alim (1998), Setting off with Ömer Kavur (2004) and What About London! (2008) undertook the production and direction of the documentaries she.

Rıza Kıraç founded B Film Production company in 2009. In 2010, she was the scriptwriter, director and producer of the feature film Little Sins.

He adapted the screenplay of the movie Night, directed by Erden Kıral in 2014, from Hasan Özkılıç’s novel Zahit.

Hakan Haksun

 

Senaryo yazarı, sinema yönetmeni, dizi film oyuncusu. İstanbul doğumlu. Kabatas Erkek Lisesi, Marmara Üniversitesi ve International American Univercity/Communication mezunu.1989 yılından bu yana çok sayıda sinema filmi ve tv dizisinin senaryosunu yazmış, bunlardan bazılarının yönetmenliğini de yapmış, bazılarında oyuncu olarak rol almıştır.

Oyuncu yetiştiren atölyelerde ders de veren sanatçının, son olarak senaryosunu yazdığı Kanatsız Kuşlar ve Ne Münasebet adlı dizler ekranlarda gösterilmeye başlanmıştır.

 

Hakan Haksun

 

 

Screenwriter, film director, TV series actor. He was born in Istanbul. He graduated from Kabatas High School, Marmara University and International American University/Communication. Since 1989, he has written the scripts of many movies and TV series, directed some of them and acted as an actor in some of them.

The series, Wingless Birds and Ne Münasebet, whose script was written by the artist, who also gave lectures in workshops that train actors, began to be shown on the screens.

Matthias Luca Schätzer

Matthias Luca Schätzer, Almanya doğumlu, Tiyatro ve sinema oyuncusu. Hamburg / Almanya doğumlu.

Çok sayıda sinema filmi ve tv dizisinde rol almış, bunlardan bazılarının yönetmenliğini de yapmış, bazılarında oyuncu olarak rol almıştır.

Oyuncu yetiştiren atölyelerde ders de veren sanatçı halen sinema ve TV dizilerde oyunculuk yapıyor.

 

Matthias Luca Schatzer

 

Matthias Luca Schätzer, born in Germany, Theater and film actor. Born in Hamburg / Germany.

He has acted in many movies and TV series, directed some of them and acted as an actor in some of them.

The artist, who also teaches at workshops that train actors, still acts in movies and TV series.

Onur Akyol

İÜ İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü’nü 2003 yılında bitiren Akyol, 2003-2007 yılları arasında birçok projede kameraman ve görüntü yönetmeni olarak çalışmıştır. 2007-2011 yılları arsında Canon Türkiye Distribütörü Erkayalar Fotoğrafçılık’ta ürün müdürü olarak görev almış, 2011-2015 Yılları arasında Canon Pro Video Yetkili İş Ortağı Teknomaks Bilişim Teknolojileri firmasında satış yöneticisi olarak çalışmıştır. 2012 yılında doktor unvanını alan Akyol, 2015 yılında İÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Anabilim Dalı’na Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmış, 2020 yılında Doçent unvanını almıştır. Akyol, evli ve iki çocuk babasıdır.

Onur Akyol

Having graduated from IU Faculty of Communication, Department of Radio TV Cinema in 2003, Akyol worked as a cameraman and cinematographer in many projects between 2003 and 2007. He worked as a product manager at Canon Turkey Distributor Erkayalar Photography between 2007-2011, and worked as a sales manager at Canon Pro Video Authorized Business Partner Teknomaks Information Technologies between 2011-2015. Having received the title of doctor in 2012, Akyol was appointed to the Department of Radio and Television of the Faculty of Communication at IU in 2015, as an Associate Professor in 2020. Akyol is married and has two children.

Annalisa Insardà

Annalisa Insardà nasce a Polistena (RC) e si forma artisticamente presso l’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria di Palmi e l’Accademia Nazionale di Varsavia. Le sue prime esperienze professionali sono all’estero: partecipa al Festival Internazionale del Teatro di Amsterdam e al  centenario di Bertold Brecht in Germania. Successivamente si dedica in modo prevalente al teatro classico, recitando in diverse tragedie della stagione teatrale siracusana: Medea,  le Eumenidi, I sette contro Tebe (vincendo nel 2005 il premio Asso-stampa come migliore attrice emergente).  Torna spesso all’estero, dalla Grecia all’Austria, in spettacoli diretti dal maestro Peter Stein. Al cinema recita nei film: L’ospite segreto di Paolo Modugno, Lettere dalla Sicilia di Manuel Giliberti (film vincitore del Golden Globe 2007), È tempo di cambiare di Fernando Muraca col quale vince il Tropea Film Festival 2008 come  migliore attrice, Pochi giorni per capire di Carlo Fusco, Piacere, io sono Piero e Grigioscuro di Enzo Carone, con il quale vince il premio come migliore attrice al Festival Internazionale del Corto di Mendicino 2010,  Alberi al vento, L’isola che non c’è  e Tienimi stretto di Luca Fortino, L’ultimo sole della notte, di Matteo Scarfò, Primula Rossa di Franco Jannuzzi. Recita ancora in fiction televisive di successo tra cui Carabinieri di Sergio Martino, Un caso di coscienza di Luigi Perelli, Questo è il mio paese di Michele Soavi, Lea di Marco Tullio Giordana, I nostri figli e “Come una madre” di Andrea Porporati, 1994 di Giuseppe Gagliardi. È attiva come doppiatrice, insegnante di recitazione e conduttrice. È stata l’inviata del programma televisivo di Rai2 Il verificatore di Roberto Giacobbo. È autrice degli spettacoli “Reality shock” e “Manipolazione indolore” di cui è anche regista e interprete.

 

 

Annalisa Insardà

 

Annalisa Insardà Polistena’da (RC) doğdu ve Palmi’deki Calabria Dramatik Sanat Akademisi’nde ve Varşova’daki Ulusal Akademi’de sanatsal eğitim aldı. İlk profesyonel deneyimleri yurtdışında: Amsterdam Uluslararası Tiyatro Festivali’ne ve Almanya’daki Bertold Brecht’in yüzüncü yılına katılıyor. Daha sonra kendini esas olarak klasik tiyatroya adadı, Syracusa tiyatro sezonunun çeşitli trajedilerinde rol aldı: Medea, Eumenides, The Seven Against Thebes (2005’te en iyi yükselen kadın oyuncu olarak Ace-press ödülünü kazandı). Usta Peter Stein’ın yönettiği gösterilerle sık sık Yunanistan’dan Avusturya’ya geri dönüyor. Sinemada, Paolo Modugno’nun Gizli Misafiri, Manuel Giliberti’nin Sicilya’dan Mektupları (2007 Altın Küre kazananı), 2008 Tropea Film Festivali’ni en iyi kadın oyuncu olarak kazandığı Fernando Muraca’dan değişme zamanı filmlerinde rol aldı. , Carlo Fusco’yu anlamak için birkaç gün, Enzo Carone’nin, 2010 Uluslararası Kısa Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandığı Piacere, io sono Piero e Grigioscuro, Rüzgardaki Ağaçlar, Olmayan Ada orada ve Beni sıkı tut, Luca Fortino, Gecenin son güneşi, Matteo Scarfò, Primula Rossa, Franco Jannuzzi. Halen aralarında Sergio Martino’nun yazdığı Carabinieri, Luigi Perelli’nin A case ofvicdanı, Michele Soavi’nin This is my country, Marco Tullio Giordana’nın Lea, Andrea Porporati’nin “Come una madre”, 1994 Giuseppe’nin de aralarında bulunduğu başarılı dizilerde oynuyor. Gagliardi. Seslendirme sanatçısı, oyunculuk öğretmeni ve sunucu olarak aktiftir. Roberto Giacobbo’nun Rai2 televizyon programı Il doğrulayıcısının muhabiriydi. “Gerçeklik şoku” ve “Acısız Manipülasyon” dizilerinin yazarıdır ve aynı zamanda yönetmeni ve yorumcusudur.

Mehmet Ersoz

Maçka Gazetecilik Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Radyo Tv Sinema bölümünde eğitim gördü. Yönetmenliğe lise yıllarında Kanal E televizyonunda başladı.  Bu dönemde Sinevizyon ve Dünyanın Penceresi adlı iki belgesel program yönetti. 2007 yılında perde oyununun animasyon tekniğiyle modernize edilerek televizyon ekranlarına uyarlandığı Meşhurlar Perdesi adlı bir proje hazırladı ve yönetti.  KANAL 6, TRT, TV8 ve  ATV’de çok sayıda proje hazırladı  ve yönetti. Dünya televizyon ve sinemasındaki gelişmeleri anlattığı Milliyet Gazetesindeki köşesinde   uzun yıllar  yazarlık yaptı. 2015 yılında Star TV’de yayınlanan dönemin en kapsamlı projelerinden Çılgın Teyzeler ’in yaratıcılığını ve yönetmenliğini yaptı. 2016-2017 yıllarında “bilim yolcuları” ve “İki yabancı” isimli denemeler çekti. . Yine bu yıllarda Ülkemizin temel sorunlarından biri olan kadın cinayetlerinin işlendiği TRT Belgesele “Umutsuz Kadın Hikâyeleri” isimli bir Belgesel-drama hazırladı ve yönetti.

 

 

Mehmet Ersoz

He studied at Maçka Journalism High School and Istanbul University Radio TV Cinema Department. He started directing at Kanal E television during his high school years. During this period, he directed two documentary programs called Cinevision and Window of the World. In 2007, he prepared and directed a project called Meşhurlar Perdesi, in which the screen play was modernized with animation technique and adapted to television screens. He prepared and directed many projects in KANAL 6, TRT, TV8 and ATV. He wrote for many years in his column in Milliyet Newspaper, where he talked about the developments in world television and cinema. He was the creator and director of Crazy Teyzeler, one of the most comprehensive projects of the period, broadcast on Star TV in 2015. In 2016-2017, he shot essays called “science travelers” and “Two strangers”. . Again in these years, he prepared and directed a documentary-drama called “Hopeless Women Stories” for the TRT Documentary, in which femicides, one of the main problems of our country, were committed.

Meltem Kimiz Şener

1966 İzmir doğumlu, İzmir Özel Türk Koleji’ nden mezun oldu. 9 Eylül Üniversitesin de Bilgisayar Programcılığı üzerine eğitim aldı.

Uzun yıllar İzmir Görmeyenleri Koruma Derneği’nde gönüllü olarak çalıştı. 1986’da Türkiye’de ilk defa görmeyenlerden oluşan bir grubun oynadığı, “Sokrates Savunuyor” adlı oyunun sahneye konmasını organize etti. Christian Elf’in romanından Korhan Abay’ın sahneye uyarladığı “Eroin” adlı tiyatro oyununda başrol oynadı.

 

2008’den bu yana senaryo yazarlığı yapıyor.

 

 

Meltem Kimiz Sener

 

Born in 1966 in Izmir, graduated from Izmir Private Turkish College. He studied Computer Programming at 9 Eylül University.

He worked voluntarily in İzmir Association for the Protection of the Blind for many years. In 1986, he organized the staging of the play “Socrates Defends”, played by a group of people who have not seen it for the first time in Turkey. He played the leading role in the play “Heroin”, adapted for the stage by Korhan Abay from the novel by Christian Elf.

 

He has been writing screenplays since 2008.

Mehmet Güleryüz

 

Mehmet Güleryüz 1966 yılında Kastamonu’da doğdu. İstanbul Üniversitesinde Felsefe Bölümünde öğrenim gördü. 1987-1991 Yılları arasında Yavuz Özkan’ın yönetmen asistanlığını yaptı. Feza Sınar’la birlikte hazırladığı Türk Sinema Tarihi belgeselleriyle dikkat çekti. 1993 de Genç Sinemacılar Platformu’nun başkanlığını yaptı.  1999 ve 2000 de TRT için çekilen “Su Sinekleri” ve “Mualla” adlı dizilerde yapımcılık yaptı . 2003 de SETEM (Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği)’nin kurucularından oldu.

1 Haziran 2006 dan beri CISAC üyesi olan SETEM in halen Genel Başkanlığını  yapıyor.    Sinema Filmi   ” Havar ” birçok Uluslararası  festivalde gösterildi. SETEM Akademi tarafından her yıl düzenlenen “Uluslararası İpekyolu Kısa Film Ödülleri” festivalinin başkanıdır. 

 

 Mehmet Güleryüz

 

Mehmet Güleryüz was born in 1966 in Kastamonu. He studied at the Department of Philosophy at Istanbul University. Between 1987-1991, he worked as the assistant director of Yavuz Özkan. He drew attention with the Turkish Cinema History documentaries he prepared with Feza Sınar. In 1993, he chaired the Young Filmmakers Platform. He produced the TV series “Su Flies” and “Mualla” for TRT in 1999 and 2000. In 2003, he became one of the founders of SETEM (Cinema and Television Work Owners Professional Association).

He is still the Chairman of SETEM, which has been a member of CISAC since June 1, 2006. The Motion Picture ” Havar ” was screened in many International festivals. He is the president of the “International Silk Road Short Film Awards” festival organized by SETEM Academy every year.

Nazif Tunç
Yapımcı – Yönetmen

1964 – Tekirdağ, Malkara
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi.
‘Milli Mücadele Romanının Sinemaya Uyarlanması’ tez çalışması konusudur. Bir süre gazetelerde sinema eleştirmenliği yaptı. 1991 yılından bu yana film ve dizi yönetmenliği yapmaktadır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sinema- Televizyon Bölümü’nde ‘Film Yapım-Yönetim’  dersleri verdi. Ulusal Film Festivallerinde Danışma Kurulu ve jüri üyeliği yaptı. Kültür Bakanlığı Sinema Destekleme Kurullarında görev aldı. 

Film Yapımcıları Meslek Birliği’nde (Fiyab) Yönetim Kurulu üyesi ve başkan yardımcısıdır. Uluslararası Sinema Derneği başkanıdır. ‘Halk içinde Hâkk ile birlikte’  ilkesiyle 2006 yılında Halk Film’i kurdu.

Türk milletinin tarihsel gelişimine, ulusal kültürüne, inanç, irfan geleneğine ve medeniyet tasavvuruna dayanan konularda güncel ve tarihi senaryoları sinemaya aktarmayı sürdürüyor.

Nazif Tunc

Producer – Director,  1964 – Tekirdag, Malkara, He graduated from Istanbul University Faculty of Communication.

‘Adaptation of the National Struggle Novel to the Cinema’ is the subject of the thesis.

He worked as a movie critic in newspapers for a while.

He has been directing movies and TV series since 1991.

He gave ‘Film Production-Management’ courses at Marmara University, Faculty of Communication, Cinema-Television Department.

He was a member of the Advisory Board and jury at the National Film Festivals.

He took part in the Cinema Support Boards of the Ministry of Culture.

He is a member of the Board of Directors and vice president of the Film Producers Professional Association (Fiyab). He is the president of the International Cinema Association. He founded Halk Film in 2006 with the principle of ‘In the people, together with the Right’.

He continues to transfer current and historical scenarios to the cinema on subjects based on the historical development of the Turkish nation, its national culture, belief, wisdom tradition and the imagination of civilization.

 

Yasin Ali Türkeri / Yapımcı & Yönetmen & Senarist

Yasin Ali Türkeri / Yapımcı & Yönetmen & Senarist

1976 doğumlu Yasin Ali Türkeri, üniversite yıllarında fotoğraf ve sinema çalışmalarına başladı. Birçok ödüllü kısa film ve belgeselin kurgusunu üstlendi. 2006 yılında ESR Filmin kurucuları arasında yer aldı. 2008-2014 yılları arasında Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali’nin organizasyon komitesinde yer aldı. 2020 yılında Argos Filmi kurdu. Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve IDA (International Documentary Association) üyesidir. Belgesel sinema filmlerinde yönetmen ve yapımcı olarak çalışmaya devam etmektedir.

Yasin Ali Turkeri / Producer & Director & Screenwriter

 

Born in 1976, Yasin Ali Türkeri started his photography and cinema studies during his university years. He undertook the editing of many award-winning short films and documentaries. He was among the founders of ESR Film in 2006. He took part in the organizing committee of the International 1001 Documentary Film Festival between 2008-2014. He founded Argos Film in 2020. He is the Chairman of the Association of Documentary Filmmakers and a member of the IDA (International Documentary Association). He continues to work as a director and producer in documentary films.

 

 

Sosyal Medyada Paylaş