Antakya 8. Uluslararası Film Festivali

Ajola Daja

Yazar ve yönetmen Ajola Daja, Arnavutluk’un Tiran kentindeki Marubi Film Okulu’ndan senaryo yazımı bölümünden mezun olduktan sonra yapım şirketi A. R. Production’ı kurdu. O zamandan beri Ajola Daja, A.R. Yapım, çeşitli film projelerinde işbirliği yaptı, aynı zamanda Balkan’ın Geçidi Projesi’ni de yaptı, yeni kreatif belgesel Light (2017) ‘nin yapımcılığını Florenc Papas’ın uzun metrajlı dramatik filmi Open Door’un ortak yazarlığına değiştirerek 2019 Saraybosna Film Festivali’nde yaptı. 2016’da Ana ve Brother And Sister gibi birkaç kısa kurgu filmi yönettikten sonra, Daja şu anda yazar, yönetmen ve yapımcı olarak Emili adlı ilk uzun metrajlı filmini bitiriyor ve ikinci uzun metrajlı filmi “Made of dust” u geliştiriyor.

Ajola Daja

Writer and director Ajola Daja established her production company, A. R. Production, after graduating with a major in screenplay writing from the Marubi Film School in Tirana, Albania. Since then Ajola Daja through A.R. Production has collaborated on various film projects, also producing Balkan’s Gate Project, changing hats from the producer of the upcoming creative documentary Light (2017) to being the co-writer of Florenc Papas feature dramatic film, Open Door, premiered at Sarajevo Film Festival 2019. After directing several short fiction films in 2016, Ana and Brother And Sister, Daja is currently finishing her first feature length film as writer, director and producer titled Emili and developing her second feature “Made of dust”.

Cem Bender

Trabzon’da doğan Cem Bender, lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde bitirdi. Arkasından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Şehir Bölge Planlama bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1990’da sinema ile tanışan ünlü oyuncu Cem Bender, ‘Berdel’ filminde Mahmut karakterine hayat verdi. Ardından Arapsaçı, Sultan Makamı, Esir Kalpler, Seher Vakti, Saklı Yüzler, Rüya Gibi, Güz Sancısı, Kara Yılan, Labirent, Güldünya, Ağır Roman Yeni Dünya, Evdeki Yabancılar, Muhteşem Yüzyıl, Çıplak Gerçek, Sessiz, Kurt Seyit ve Şura Gülperi, Senin Hikayen gibi dizi ve filmlerinde oynayan Cem Bender, Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Cem Bender

Born in Trabzon, Cem Bender graduated from Karadeniz Technical University, Faculty of Architecture, Department of Architecture. Afterwards, she completed her master’s degree at Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Architecture, Department of City and Regional Planning.

Famous actor Cem Bender, who met the cinema in 1990, gave life to the character of Mahmut in the movie “Berdel”. Then Tangle, Sultan’s Office, Captive Hearts, Dawn Time, Hidden Faces, Dreamy, Autumn Pain, Black Snake, Labyrinth, Gül Dünya, Heavy Novel New World, Strangers in the House, Magnificent Century, The Naked Truth, Silent, Kurt Seyit and Şura Gülperi, Cem Bender, who played in TV series and movies such as Your Story, was awarded the Golden Orange National Film Competition Best Actor Award.

Cem Saçar

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Cem Saçar 1995 Yılında Show TV‘de yayınlanan Yıldırım Çavlı ile Temiz Eller programında muhabir olarak meslek hayatına başladı. Saçar bu görevde 2 yıl çalıştıktan sonra 1997 yılında NTV ile anlaşarak yeni kanalında muhabirlik görevine başladı. Saçar’ın NTV serüveni 3 yıl sürdü ve deneyimli isimin yolu Kanal D ile kesişti.  Kanal D ile 2 yıl çalışan Saçar mesleğe başladığı kanal olan Show TV’ye 2002 yılında Editör – Muhabir olarak geri döndü. Saçar, Tuncay Özkan tarafından kurulan Kanaltürk televizyonuna 2004 yılında Haber Koordinatörü unvanı ile geçti. 2010 yılında NTV ile tekrar yolları kesişen isim burada 8 yıl görevde kaldıktan sonra Temmuz 2018’de Kanal D Haber Müdürü oldu. Bahçeşehir Üniversitesi‘nde Medya ve İletişim dersleri veren deneyimli isim geçtiğimiz yıl Los Angeles‘da ilki gerçekleştirilen Hollywood Türk Film Festivali‘nin de kurucuları arasında yer alıyor.

Cem Saçar

Cem Saçar, a graduate of Istanbul University Faculty of Communication, started his career as a reporter in the program Temiz Eller with Yıldırım Çavlı, which was broadcast on Show TV in 1995. After working in this position for 2 years, Saçar signed with NTV in 1997 and started working as a reporter for her new channel. Saçar’s NTV adventure lasted 3 years, and the path of the experienced name crossed with Kanal D. Working with Kanal D for 2 years, Saçar returned to Show TV, the channel where she started her career, in 2002 as an Editor – Reporter. Saçar transferred to Kanaltürk television, which was founded by Tuncay Özkan, with the title of News Manager in 2004. The name, whose paths crossed with NTV again in 2010, became Channel D News Manager in July 2018 after staying here for 8 years.  The experienced person who teaches Media and Communication at Bahçeşehir University is also among the founders of the Hollywood Turkish Film Festival, which was held for the first time in Los Angeles last year.

David Li

Yapımcı | Yönetmen | Yazar

David Li, ilk yıllarında Çin’deki bir Sanat Okulunda okudu. Genç yaşta sinema ve televizyon sanatları ile tanıştı. Bay Li, Kanada’ya göç ettikten sonra, yerel profesyonellerle yerel Çinlilerin ve çağdaş Çin’in yaşamlarını yansıtan çok sayıda uzun metrajlı film çekti.

2012’de David Li, Gui Zhen Films and Performing Arts’ın kurucu üyesi oldu. 2012 ve 2016 yılları arasında, Bay Li ve ekibi çok sayıda uzun metrajlı film, kısa film ve kamu hizmeti duyuruları çekmeye yönlendirdi.

David Li, 2017’de New Century Films’e katıldı. New Century Film’in senaryosunu yazdı ve ilk filmini yönetti. Bu film 2018 Kanada Uluslararası Film Festivali’nde Büyük Ödül kazandı. Yönetmen Li’nin çalışmaları bugüne kadar uluslararası film festivallerinde 60’ın üzerinde ödül kazandı.

Bay David Li, “İnsan ömrü kısa, on yıllar içinde geçiyor. Kişi hayatta pek çok seçeneğe sahip olabilir – kişi şöhret, servet, statü peşinde koşmayı, rahat bir yaşam sürmeyi veya kendini materyalist kazanımların ötesine gerçekten yükseltmenin bir yolunu bulmayı seçebilir. ” Yönetmen Li, 10 yılı aşkın film yapımcılığı boyunca, çalışmalarını insanları aydınlatan mesajlara adadı. İlahi esinlenen estetiğe sadık kalan filmleri, film endüstrisinde taze, yeni bir yön olarak övgü aldı. Yönetmen Li’nin hedefi, ilahi esinli sanat ve kültürü keşfederek, film endüstrisinde geleneksel estetiğin yenilenmesine ve umut araçları olmaya geri dönüşe katkıda bulunabilmesidir.

David Li

Producer|Director|Writer

Mr. David Li studied at a School for Arts in China in his early years. He became acquainted with film and television arts at a young age. After immigrating to Canada, Mr. Li created multiple feature films with local professionals that reflected the lives of local Chinese as well as in contemporary China.

In 2012, David Li became a founding member of Gui Zhen Films and Performing Arts. Between 2012 and 2016, Mr. Li led the team to produce numerous feature films, short films and public service announcements.

In 2017, David Li joined New Century Films. He wrote the screenplay and directed the first film for New Century Film, . This film won the Grand Prize Award at the 2018 Canada International Film Festival. To date, Director Li’s works have won over 60 awards at international film festivals.

Mr. David Li believes, “The human lifespan is short, passing by in a matter of decades. One can have many choices in life – one can choose to pursue fame, fortune, status, live a comfortable life, or seek a way to truly elevate oneself beyond the materialistic gains.”

Throughout his 10+ years producing films, Director Li has devoted his works to messages that enlighten people. Remaining true to divinely-inspired aesthetics, his films have been lauded as a fresh, new direction in the film industry. Director Li’s goal is that through the exploration of divinely-inspired arts and culture, he can contribute to a renewal of traditional aesthetics in the film industry, as well as a return to being vehicles of hope.

Erkan Turan

Dr. Öğr. Üyesi Erkan Turan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, aynı üniversitenin Gazetecilik Bölümü’nde Yüksek Lisans, Radyo TV Sinema Bölümü’nde ise Doktora derecelerini almıştır. Akademisyenlik kariyerine; İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde başlayan Dr. Öğr. Üyesi Erkan Turan üniversitedeki akademik çalışmalarının yanı sıra İstanbul Üniversitesi Haber Ajansı (İÜHA) ve Radyo Haber Ajansı’nda yönetici olarak görev yapmıştır. Dr. Turan, 2002 yılında TRT İstanbul Haber Müdürlüğü’nde muhabir olarak göreve başlamıştır. Başbakanlık muhabirliği dahil haberciliğin her alanında bulunan Dr. Turan, Afganistan ve Irak Savaşlarında savaş muhabirliği deneyimlerine de sahiptir.
TRT’de özellikle canlı yayın ve sunumlarla mesleğini sürdüren Dr. Turan aynı zamanda başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde; televizyon haberciliği, haber ve metin yazma teknikleri, röportaj teknikleri, canlı yayın ve sunum teknikleri, televizyonda program yapımı, televizyonda program planlama, fotoğraf gazeteciliği, gazete yazı türleri, edebi gazetecilik ve televizyon haber uygulamaları derslerini vermiştir.
Dr. Öğr. Üyesi Erkan Turan’ın çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde yayınları bulunmaktadır. Dr. Erkan Turan 2018 yılından itibaren Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde öğretim üyesi olarak  Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanlığının ardından 2021 yılından itibaren Ticaret Üniversitesi iletişim fakültesinde görev yapmaya başlamıştır.
Araştırma Alanları
Gazetecilik, Yeni Medya, Dijital Yayıncılık, Savaş Muhabirliği, Çatışma Yönetimi, Medya Okuryazarlığı.
Teknolojik Determinizm Eleştirisi ve Gazetecilik Üzerine Niteliksel bir Analiz.

Erkan Turan

Dr. Instructor Erkan Turan graduated from Istanbul University, Faculty of Letters, after graduating from Istanbul University, and received his Master’s Degree from the Journalism Department of the same university, and his PhD from the Radio TV Cinema Department. to his academic career; In the kitchen of Istanbul University Faculty of Communication, Department of Radio, Television and Cinema, Dr. Instructor Erkan Turan, a member of the university, worked as a manager at Istanbul University News Agency (IÜHA) and Radio News Agency, in addition to being an academic at the university. Turan started working as a reporter at TRT Istanbul News Directorate in 2002. In all parts of the journalism within the Deputy Prime Ministry, Dr. Turan also has experience in reading in Afghanistan and Iraq Wars.

Continuing his profession especially with live broadcasts on TRT, Dr. He created the applications of television journalism, news and text writing techniques, shooting techniques, broadcasting and shooting techniques, creating a TV program, program planning on television, photo journalism, newspaper articles, literary journalism and television news.

Dr. Instructor Its member Erkan Turan has publications in international international journals. Erkan Turan started to work at the Faculty of Communication of Commerce University in 2021, after being the Head of the Department of Radio, Television and Cinema as a member since 2018.

Research Areas

Journalism, New Media, Digital Broadcasting, War Correspondence, Conflict Management, Media Literacy.

A Critique of Technological Determinism and a Qualitative Analysis on Journalism

Steve Johnson

Lıverpool, İngiltere’de Doğdu, Şimdi İskoçya’da Yaşıyor. Steve, Kendi kendini yetiştiren deneyimli bir Film yönetmeni ve Görüntü yönetmenidir.

Sinemaya olan aşkı, Liverpool’daki Fütürist Tiyatro’da Star Wars’ı gördükten sonra başladı. 2003 yılında Steve, kendi filmlerini yapmak için Futurist film Ltd.’yi kurdu. Daha sonra, 2013 yılında Steve, Glasgow, İskoçya merkezli bir kiralama şirketi olan Futurist Digital Ltd.’yi kurdu ve RED Dijital Kamera kiralama ve eğitim hizmeti verdi. Steve yıllar içinde Kırmızı Dijital Sinema Kamerası üzerindeki becerilerini geliştirdi ve daha sonra REDucation kursları için serbest eğitmen ve kurs yapımcısı oldu. Amsterdam dâhil dünyanın pek çok şehrinde öğretmenlik yaptı; Berlin; Brisbane; Dubai; Londra; Los Angeles; Madrid; Moskova; Oslo ve Singapur.

Steve’in ikinci uzun metrajlı filmi ‘Convergence’, 2019 Britanya Bağımsız Film Festivali’nde En İyi Uzun Metrajlı Film ödülünü kazandı ve ayrıca En İyi Erkek Oyuncu adaylığı kazandı; En iyi yardımcı kadın oyuncu; En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Görüntü Yönetmeni. Convergence ayrıca 2019 Cardiff Uluslararası Uzun Metraj Filminde En İyi Uzun Metraj Film ve 2019 Antakya Uluslararası Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazandı.

Steve Johnson

Director & Cinematographer

Born In Lıverpool, England, But Now Resıdıng In Scotland, Steve Is A Self Taught Fılm Dırector And Cınematographer.
His love for film first began after seeing Star Wars at the Futurist Theatre in Liverpool. In 2003, Steve created Futuristfilm Ltd. To produce his own films. Later, in 2013, Steve established Futurist Digital Ltd. – a rental company based in Glasgow, Scotland, offering RED Digital Camera hire and training.

Over the years, Steve developed his skills on the Red Digital Cinema Camera and later became a freelance instructor and course producer for their REDucation courses. He has taught in many cities across the globe including Amsterdam; Berlin; Brisbane; Dubai; London; Los Angeles; Madrid; Moscow; Oslo and Singapore.

Steve’s second feature film ‘Convergence’ won Best Feature Film at the 2019 British Independent Film Festival and also gained nominations for Best Actor; Best Supporting Actress; Best Supporting Actor and Best Cinematography.

Convergence also won Best Feature Film at the 2019 Cardiff International Feature Film and a Special Jury Award at the 2019 Antakya International Film Festival.

Talip Karamahmutoğlu

1972, Trabzon doğumlu. Sinema eğitimini Londra’da yaptı. Çeşitli reklam ve televizyon filmleri çevirdi. Girdap, filmiyle ilk uzun metrajlı filmine imza attı.

Yönetmen Filmografisi: Yaşamak – 2020 …. Uzun Kurmaca, 01:49:00
Müsadenizle Büyükler – 2018 (Uzun Kurmaca). Mezarcı – 2016 (Uzun Kurmaca), Öğrenci İşleri – 2015 (Uzun Kurmaca), Bir Hikayem Var – 2013 (Uzun Kurmaca), İdam – 2008 (Uzun Kurmaca), Girdap – 2008 (Uzun Kurmaca), Taşa Yazılan Aşk – 2006 (TV Dizisi), Sen Küçüksün – 2004 (TV Filmi)

Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler: Sisteme Karşı Müzik – 2010 (Belgesel), Diğer Filmografisi

Bir Hikayem Var – 2012 …. Senaryo (Uzun Kurmaca)
Girdap – 2008 …. Senaryo (Uzun Kurmaca)

Talip Karamahmutoğlu

He was born in 1972 in Trabzon. He did his cinema education in London. He has directed various commercials and television films. Girdap made his first feature film with his movie.

Director Filmography: To Live – 2020 …. Narrative Fiction, 01:49:00 If You Could Be Seniors – 2018 (Narrative Fiction). Mezarcı – 2016 (Narrative Fiction), Student Affairs – 2015 (Narrative Fiction), I Have a Story – 2013 (Narrative Fiction), Execution – 2008 (Narrative Fiction), Girdap – 2008 (Narrative Fiction), Love Written on Stone – 2006 (TV Series), You Are Little – 2004 (TV Movie) Documentary Films He Directed: System Against Music – 2010 (Documentary), Other Filmography I Have a Story – 2012 …. Screenplay (Narrative Fiction) Girdap – 2008 …. Screenplay (Narrative Fiction)

Kevın Schmutzler

Nisan 1990 Almanya’da doğdu. O zamandan beri bir şekilde Almanya dışında her yerde çekim yapıyor. Kardeşi ve yardımcı yönetmeni Tobias Schmutzler ile kolaylıkla karıştırılır. Münih merkezli yönetmen ikilisi, sosyal değişim yaratma gücüne sahip filmlere odaklanıyor.

Theatre Science’daki (BA) çalışmaları sırasında Schmutzler, Hindistan’daki su kıtlığıyla ilgili ilk orta uzunlukta uzun metrajlı filmi Away (2014) için çeşitli kısa filmler çekti. 2015 yılında Kevin ve zahmetli Toby, FILMCREW’i sürdürülebilir film yapımı için bir yapım şirketi olarak kurdu. Kevin ve Toby, 360 deneyimi olan Kinshasa merkezli “Where the Street Ends” (2017) belgeseli “Crossing Borders” (2017) ve Medya Yönetimi (MA) alanındaki yüksek lisans çalışmalarının ardından ilk uzun metrajlı filmi Robin: Watch Dilekler için 2018’de. “Watch for Wishes” adlı sosyal etki kampanyasına eklenen kardeşler, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyacı olan çocuklara bağış toplamak için “Robin” kullanıyor. 2018/19 “Robin”, Montreal’deki Dünya Film Festivali de dahil olmak üzere dünya çapında 50’den fazla festivale katıldı.

“Robin”, Dean Devlin’in Elektrik eğlencesi tarafından uluslararası olarak dağıtılmaktadır. Kevin ve Toby, Covid krizinden hemen önce “Hunger and Greed” ile sahneye çıktıktan sonra, 2020 baharında Covid-Lockdown’ı düzenleyen “Kilitleme Filmi” ni yazdı, çektiler ve kurguladılar. Uzun metrajlı film, Los Angeles’taki Buffalo8 Productions’a satıldı. Şu anda kardeşler, Bavyera Prensi ve Malao Film (Jim Button ve Luke the Engine Driver) tarafından hazırlanan, Afrika’daki STK çalışmalarıyla ilgili bir film olan “Game of Goats” u hazırlıyorlar. Çatışmalar, Covid durumu izin verir vermez önümüzdeki yılın başlarında başlayacak.

Kevın Schmutzler

Dırector I Wrıter

Born in Germany April 1990. Since then somehow shooting everywhere but in Germany. Easily mistaken for his brother and co-director Tobias Schmutzler. The Munich based directors-duo is focusing on movies that have the power to create social change.

During his studies in Theatre Science (B.A.) Schmutzler shot various shorts leading to his first mid-length feature Away about water shortage in India (2014). In 2015 Kevin and his bother Toby founded FILMCREW as a production company for sustainable movie-making. After the 360 experience “Crossing Borders” (2017), a Kinshasa-based documentary “Where the Street Ends” (2017) and his master studies in Media Management (M.A.), Kevin and Toby released their first full-length feature Robin: Watch for Wishes in 2018. Attached to a social impact campaign called “Watch for Wishes”, the brothers use “Robin” to raise donations for children in need around the globe. In 2018/19 “Robin” has attendet more than 50 festivals around the world including the World Film Festival in Montreal. “Robin” is internationally distributed by Dean Devlin’s Electric entertainment.

After his stage debut with “Hunger and Greed” right before the Covid crisis, Kevin and Toby wrote, shot and edited “Lockdown Movie” durching the Covid-Lockdown in spring 2020. The feature film was recently sold to Buffalo8 Productions in Los Angeles.

Right now, the brothers are preparing “Game of Goats”, a feature about NGO work in Africa that is produced by the Prince of Bavaria and Malao Film (Jim Button and Luke the Engine Driver). Shooting shall commence early next year as soon as the Covid situation allows it.

Kürşat Kızbaz

1981 yılında doğan Kürşat Kızbaz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema bölümü mezunudur. 2002 yılında yönetmenliğini üstlendiği, Rumi-Ahlaf, tüm dünyada Discovery Channel, Discovery Europe ve NTVmsnbc aracılığıyla toplam 200 ülkede milyonlara ulaşmıştır.

Son 14 yıl boyunca THY uçak içi ekranlarında yayınlanmak üzere 70’i aşkın belgesel film yapımını tamamlayan Kürşat KIZBAZ, 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı için ‘Filming Turkey’ adlı projeyi 40 farklı film yaparak hayata geçirmiş, söz konusu video tanıtım portalı ‘Yılın En İyi Kamusal Sitesi’ ödülüne layık görülmüştür.

Kürşat KIZBAZ çok sayıda reklam filmi, tanıtım ve ima filmi çekmekte ve Türkiye’de çok sayıda şehrin özel imaj ve tanıtım videolarını hayata geçirmektedir.

Kürşat Kızbaz

Born in 1981, Kürşat Kızbaz is a graduate of Istanbul University, Faculty of Communication, Department of Radio-TV and Cinema. Rumi-Ahlaf, which he directed in 2002, reached millions in 200 countries all over the world through Discovery Channel, Discovery Europe and NTVmsnbc.

Kürşat KIZBAZ, who has completed the production of more than 70 documentary films to be broadcast on THY in-flight screens in the last 14 years, has implemented the project called ‘Filming Turkey’ for the Ministry of Culture and Tourism in 2019, by making 40 different films. It was deemed worthy of the ‘Public Site’ award.

Kürşat KIZBAZ shoots a large number of commercials, promotional and allusion films and realizes special image and promotional videos of many cities in Turkey.

Reza Siami

1966, Erdebil, İran’da doğdu 1991’de Tahran’dan sinema mezunu Beş uzun metrajlı film, iki dizi ve 50’ye yakın belgesel yönetti Sinema öğretir İstanbul İpek Yolu Film Festivali dahil yerel ve uluslararası film festivallerinde jüri üyesi İstanbul, Malatya ve Bakü’de İran Türk Film Haftası Organizatörü

 Reza Siami

Born in 1966, Ardebil, Iran

Cinema graduate from Tehran in 1991

Directed five feature films, two TV series  and approximately 50 documentaries

Teaches Cinema

Jury member in local and international Film festivals including Istanbul’s Silk Road Film Festival

Organizer of Iranian Turkish Film weeks in Istanbul, Malatya and Baku

Hakan Alp

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini, İletişim Sanatları alanında Yüksek Lisansını bitirmiştir. Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Gazetecilik alanında tamamlayan Hakan Alp, 2019 yılı itibariyle Doçentlik ünvanını almıştır.

Çalışma hayatı süresince çeşitli vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Hakan Alp’in ulusal ve uluslararası birçok dergide yayınlanmış bilimsel makaleleri ve kitap çalışmaları bulunmaktadır.

Doç. Dr. Hakan Alp 2019 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Teknolojileri Programında Program Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Hakan Alp

He graduated from Istanbul University, Faculty of Political Sciences, his undergraduate education in Political Science, and his master’s degree in Communication Arts. Hakan Alp, who completed his doctoral education in the field of Journalism at the Social Sciences Institute of Istanbul University, received the title of Associate Professor as of 2019.

Working as a lecturer at various foundation universities throughout his working life, Assoc. Dr. Hakan Alp has scientific articles and book studies published in many national and international journals.

Assoc. Dr. Hakan Alp has been working as the Head of the Program at Istanbul University-Cerrahpaşa Vocational School of Technical Sciences, Radio and Television Technologies Program since 2019.

Hakan Salih Dikmen

1961 yılının Haziran ayında Erzurum’da dünyaya gelen Dr. Hakan Dikmen TRT de 12 yıl prodüktör olarak çalışıp, özel radyo ve TV kanallarının yayın hayatına başlamasında önemli roller üstlendi. Birçok Radyo ve TV ilk kurucu ekibinde yöneticilik yaptı.

Radyolar: Power Fm, Radyo D, Hür Fm, Radyo Foreks, Show Radyo, Radyo 5, Viva, NtvRadyo, Radyo Eksen.

TV Kanalları: MagicboxTv, Star TV, Show TV, Kanal D, Kanal E, Cnbc-e, Kanal 6, M1 TV, ANKA TV Viyana

Halen Avrupa’da IPTV Platformu sahibi olan Dr. Hakan Salih Dikmen, 1990 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere Öğr. Gör. olarak çalışmaktadır. Yenibirlik gazetesinde haftalık sayfası bulunmakta, Analiz Gazetesi’nde Köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca Sinema Meslek Birliği SETEM Yönetim Kurulu Üyesidir.

Hakan Salih Dikmen

Born in Erzurum in June 1961, Dr. Hakan Dikmen worked as a producer at TRT for 12 years and played an important role in the launch of private radio and TV channels. He was the manager of many Radio and TV first founding teams.

Radios: Power Fm, Radyo D, Hür Fm, Radyo Foreks, Show Radyo, Radyo 5, Viva, NtvRadyo, Radyo Eksen.

TV Channels: MagicboxTv, Star TV, Show TV, Kanal D, Kanal E, Cnbc-e, Kanal 6, M1 TV, ANKA TV Vienna

Currently owning IPTV Platform in Europe, Dr. Hakan Salih Dikmen, Lecturer, especially at Istanbul University since 1990. See. works as He has a weekly page in Yenibirlik newspaper and is a columnist in Analysis Newspaper. He is also a Member of the Board of Directors of the Cinema Professional Association SETEM.

Özlem Tuğçe Keleş

Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema TV Bölümü’nde derece ile tamamlayan Özlem Tuğçe Keleş, Kadir Has Üniversitesi İletişim Bilimleri Yüksek Lisans programını “Yerelkurgu, uyarlama, yeniden yapım: Yeşilçam döneminde bilimkurgu” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesi Medya Çalışmaları Doktora programından 2019 yılında Sinema tarihi ve erken dönem Türk sinemasını konu alan teziyle mezun olan Keleş, 2010 yılında Geleceğin Sinemacısı ödülünü almıştır. İletişim kuramları, Türk sineması, Sinema ve tarih, sinema sosyolojisi üzerine çalışmalar yapan Keleş’in  Uzun metraj senaryo çalışmaları da devam etmektedir. Şuan Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Bölüm Başkanıdır.                                                                        Özlem Tuğçe Keleş
Özlem Tuğçe Keleş completed her undergraduate education at Kadir Has University, Faculty of Communication, Cinema and TV Department with a degree. Keleş graduated from Yeditepe University Media Studies PhD program in 2019 with his thesis on the history of cinema and early Turkish cinema, and received the Future Cinematographer award in 2010. Keleş, who works on communication theories, Turkish cinema, Cinema and history, and cinema sociology, also continues his feature-length screenplay studies. He is currently the Head of the Department of New Media at Nişantaşı University.

Sosyal Medyada Paylaş